Náš tým

 MUDr. Zdeněk Kazinota

 • absolvent oboru Všeobecné lékařství LF MU Brno
 • Atestace I.stupně z chirurgie
 • Praxe v oboru urgentní medicína
 • Atestace z všeobecného praktického lékařství pro dospělé
 • Člen České lékařské komory (ČLK)
 • Člen Sdružení praktických lékařů (SPL) 
 • Člen Společnosti všeobecného lékařství České lékařské společnosti J. E. Purkyně (SVL ČLS JEP)
 • Člen České Resuscitační Rady
 • Člen České chirurgické společnosti

Lenka Linhartová

 • všeobecná zdravotní sestra s dlouholetou ambulantní praxí v primární péči 
 • absoloventka SZŠ