Příspěvky

Ordinace funguje v normálním režimu. Prosíme pacienty, aby se nesnažili řešit zdravotní problémy  pouze cestou e-mailu či telefonu.  Distanční komunikace zatěžuje normálně fungující chod ordinace. Sestra a lékař se přednostně věnují ošetření pacientů, kteří se dostavili osobně do ordinace. Proto děkujeme za pochopení a trpělivost, pokud se nemůžete dovolat napoprvé.  Pokud vám sestřička nebere telefon, je to z důvodu ošetřování pacientů v ordinaci, odběrů krve a pod.. V případě nedovolání se , zkuste zavolat znovu  nebo se přijďte domluvit do ordinace osobně !