Ordinace funguje v normálním režimu. Prosíme pacienty, aby se nesnažili řešit zdravotní problémy 

pouze cestou e-mailu či telefonu. 

Distanční komunikace zatěžuje normálně fungující chod ordinace.

Sestra a lékař se přednostně věnují ošetření pacientů, kteří se dostavili osobně do ordinace.

Proto děkujeme za pochopení a trpělivost, pokud se nemůžete dovolat napoprvé. 

Pokud vám sestřička nebere telefon, je to z důvodu ošetřování pacientů v ordinaci, odběrů krve a pod..

V případě nedovolání se , zkuste zavolat znovu  nebo se přijďte domluvit do ordinace osobně !